Het hart en het mes

1799. Temidden van het oorlogsgeweld van de slag om Bergen vindt Jakob, de staljongen van het Hof, een gewonde soldaat uit het Engelse leger. Deze Tobias is een van de Kleine Lieden uit Cornwall, verwant aan het Houtvolk waarover Jakob wel eens heeft gehoord. Sprookjes, dacht hij altijd. Hij verpleegt hem en vergezelt hem op zijn queeste. Tobias zoekt een mensenhart om zijn moeder te genezen, en er is voorspeld dat Jakob hem zal helpen dat te vinden. Jakob is uiterst sceptisch, maar in een nacht vol maan en liefde bij het Houtvolk wordt de profetie vervuld: ik haar óók nooit meer kan zien!!

Leopold, 2004